Controle naleving inmand protocol

j.l. vrijdag zijn vertegenwoordigers namens bestuur Oost-Brabant steekproeven wezen houden bij een vijftal inkorflokalen:
2107 De Luchtpost, Boxtel
2123 De Spoorzoekers, Helvoirt
2143 PV De Zwaluw, Rosmalen
2151 PV Welkom, Uden
2252 Olijftak, Nuenen

Het proces/controle
Eerst controle in de omgeving door paar keer langs lokaal te rijden en omgeving te bekijken (met name parkeerplaatsen) waarna controle bij de inmanding.
Dit was overigens niet bij ieder inkorflokaal mogelijk. In algemene zin werden de richtlijnen goed nageleefd.
Bij alle gecontroleerde verenigingen had men een goede planning gemaakt aan de hand van te verwachten duiven, die vooraf waren aangemeld. Hierdoor was er sprake van een beperkte kans op samenscholingen omdat liefhebbers al klaar en weg waren op het moment dat de volgende kwam. Liefhebbers wachtten keurig op hun beurt op ruime afstand van elkaar en 1 geval in de auto, haalden de manden uit de auto als ze aan de beurt waren en korfden de duiven (vrachtduiven) zelf in of gaven de mand af aan de ingangsdeur. De manden werden ontsmet bij de deur of de mandenteller werd ontsmet als de liefhebber zijn eigen duiven in de verzendmand plaatste. Na afloop van het inkorven, weer een ontsmetting door de lokaalleider voordat de liefhebber zijn eigen mand weer van de tafel mocht pakken. In de gebouwen nergens meer dan drie mensen gezien. Bij een tweetal verenigingen stonden grote waarschuwingsborden met richtlijnen hoe om te gaan met de maatregelen. Het afrekenen zou door de week per mail worden afgehandeld.
In geen enkel lokaal zijn duiven geregistreerd via de antenne. Als men dit wel gaat doen hebben we meer mensen in het lokaal nodig om in een aanvaardbare tijd te kunnen inmanden. Zolang de regel is dat er maximaal 3 mensen in het lokaal aanwezig zal men minimaal gebruik gaan maken van de antenne. Vrachtduiven worden door de liefhebber zelf of 2 mensen verwerkt. In voorkomende gevallen laat men duiven overlopen van de eigen mand naar de verzendmand, hetgeen het proces versneld.

Attentiepunten:

  1. Bij één vereniging geattendeerd op de noodzaak tot ontsmetting van de manden bij overdracht van liefhebber naar inmander.
  2. Bij een tweetal verenigingen gewezen op de noodzaak van de handhaving van de maatregelen met betrekking tot samenscholingen op de parkeerplaats, toen een paar leden erg vroeg waren of wanneer ze elkaar opwachten. Hier zal specifiek aandacht aan worden besteed, net zoals het risico op kruisverkeer bij liefhebbers als gewerkt gaat worden met twee inmandtafels.
  3. Bij het ophalen van de manden geconstateerd dat op veel plekken verenigingen met 4 mensen aanwezig waren bij het inladen. Dit is teveel omdat ook onze chauffeur en convoyeur meeladen. Dan zijn we met zijn zessen. 4 is genoeg.

Conclusie
Kortom afgezien van twee kleine attentiepuntjes, die goed werden opgepakt, geen opmerkingen. Ook de keuze van het afdelingsbestuur om alleen te werken met vrachtduiven zolang we met drie mensen in het lokaal moeten werken werd door de leden die we hebben gesproken breed geaccepteerd. Men was blij dat we weer aan de gang gingen en hoopt dat er snel een mogelijkheid met meer inmandtafels komt.

Bestuur Oost-Brabant