Corona aandachtspunten

Aan de verenigingssecretarissen van verenigingen aangesloten bij Afd. Oost Brabant,

We zijn nu een aantal maanden met de diverse protocollen weer in staat geweest om te spelen met onze duiven tot ieders grote tevredenheid. Namens het afdelingsbestuur wil ik onze waardering uitspreken voor de manier waarop op u als bestuur met de protocollen bent omgegaan en uw leden hartelijk danken voor hun medewerking. Zonder deze bereidwilligheid zou het onmogelijk zijn geweest om onze mooie sport in dit Corona jaar te beoefenen.

Recentelijk krijgen we regelmatig seintjes van leden dat de afstand van 1,5 meter tussen leden niet afkomstig uit één een gezin niet overal in acht wordt genomen, iets wat we ook zien in de horeca om ons heen. Dit nemen we ook waar bij onze controles, die nog steeds doorgaan. Een tweede aandachtspunt is het ontsmetten van handen, manden en klokjes. Ook hier zien we een afname van aandacht. Deze beide punten zijn van essentieel belang voor de toestemming om onze sport te mogen blijven beoefenen. U kunt dit vergelijken met het voetbal, waar de minister president maatregelen heeft aangekondigd bij niet handhaving van de 1,5 meter op de tribunes, het juichverbod e.d. Deze maatregelen kunnen betekenen dat in het uiterste geval de sportbeoefening met onmiddellijke ingang verboden wordt. Dat risico lopen we ook met onze sport als we ons niet houden aan protocol 3.0, waarbij ontsmetting en afstand houden zeer belangrijke voorwaarden zijn. Daarom graag uw aandacht voor deze punten om ervoor te zorgen dat als er verder geen Lock downs komen we ons seizoen netjes kunnen afmaken.

Hartelijk dank voor uw aller medewerking,

Geert Schuurmans
Voorzitter Afd. Oost Brabant
Lid Corona comité van afdelingen aangesloten bij NPO

De laatste weken zijn er controles uitgevoerd tijdens zowel het inkorven als tijdens het afslaan bij de volgende verenigingen:
2234      Trouwe Duif, Geldrop
2332      Maasvogels, Wanssum
2362      Zwaluw, Venray
2104      Zilvermeeuw, Berlicum
2152      Suizende Vleugels Volkel
2237      Gemert
2258      Vredesduif Sint Oedenrode
0903      Huiszoekers Boxmeer
2143      Zwaluw Rosmalen
2201      Stiphout
2202      Vredesduif Asten