Eerste inkorving 2020

Geachte lezer,

Wij wensen u en uw vereniging veel succes toe bij de eerste inmanding van dit seizoen en voor alle leden uiteraard een goed verloop van de eerste gezamenlijke trainingsvlucht.

Van belang zijnde zaken:

 1. Werk altijd volgens het protocol:
  1. Weiger leden die ziekteverschijnselen vertonen en stuur ze meteen naar huis.
  2. De toezichthouder ziet toe op alle contacten die plaatsvinden in of rond het gebouw. Samenscholingen zijn verboden ook buiten tijdens het wachten op de beurt. In voorkomende gevallen meteen optreden en betrokken leden melden dat dit gevolgen kan hebben voor onze toestemming. Leden een keer waarschuwen en daarna verzoeken het terrein te verlaten. Indien leden zich niet aan de aanwijzingen van de toezichthouder houden vervalt het recht op deelname aan de vluchten.
  3. In het lokaal mogen afgezien van de toezichthouder maximaal 2 leden aanwezig zijn. Deze leden mogen beide inkorfwerkzaamheden verrichten. Als met een antenne gewerkt worden dus een persoon voor het inmanden en een persoon voor het computerwerk. Indien duiven niet over de antenne gaan mogen beide functionarissen ingeschakeld worden voor inkorfwerkzaamheden.
  4. Toezichthouders moeten heel specifiek ook letten op samenscholingen buiten het gebouw op parkeerplaatsen ed. Deze worden gezien als het meest kritische element voor de handhaving van ons protocol. Benadrukt moet worden dat iedereen in de auto moet wachten en indien op de fiets ruime afstand moet houden tegenover andere leden.
 2. Zorg dat het protocol en de volledig getekende checklist aanwezig is.
 3. Zorg dat de posters of A4 afdrukjes goed zichtbaar zijn.
 4. Ben voorbereid op controle door een buitengewoon opsporingsambtenaar en/of door de afdeling.

Voor alles geldt nog steeds: doe er alles aan om gezond te blijven en geniet van de komende vluchten met de duiven.

Bestuur Oost-Brabant