Geen africhtingen/vluchten in en vanuit België

MEDEDELING VAN DE KBDB
Rekening houdend met de bijkomende maatregelen die gisterenavond (17/03/2020) werden afgekondigd door de federale overheid in de strijd tegen het coronavirus en meer bepaald dat niet essentiele verplaatsingen worden verboden, willen wij er op wijzen dat het opleren van duiven vanaf VANDAAG (18/03/2020) 12u00 wordt verboden.
De KBDB is er zich terdege van bewust dat dit voor haar liefhebbers een grote opoffering inhoudt maar wij moeten nu al onze krachten bundelen teneinde deze strijd te overwinnen.
Gelieve dit bericht door te geven aan uw liefhebbers!
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.

Dit houdt in dat er niemand mag gaan lossen in België.

Bestuur afdeling Oost-Brabant