Informatie over eventueel vervolg vliegseizoen 2020

Geachte lezer,

De afgelopen periode zijn ons een aantal ontvallen met name door de Corona perikelen. Vanaf deze plek willen we namens de afdeling Oost Brabant alle gezinnen, families, vrienden en kennissen van getroffen leden condoleren met het verlies van hun geliefden, waar vaak afscheid nemen niet eens mogelijk is gebleken. Op veel plekken in onze regio zijn vele verliezen te betreuren in de lokale brandhaarden met name in de gebieden rondom Uden en Meijerijstad. Nog steeds vechten velen voor hun leven op de intensive care afdelingen in de ziekenhuizen. Alle zieken, van harte beterschap en hopelijk  een spoedig herstel van deze nare ziekte die inderdaad pandemische vormen heeft aangenomen. We zullen er nog lang veel last van hebben.

Onder onze leden komt heel vaak de vraag naar voren: wanneer kunnen we weer gaan vliegen? Deze vraag kan ook na de uitleg van vanavond door onze minister president op dit moment nog niet worden beantwoord. Onze inschatting is dat het nog geruime tijd zal kunnen duren voordat we weer kunnen denken aan het organiseren van africhtings- en wedvluchten zeker als we het hoge aantal oudere leden in ons ledenbestand in ogenschouw nemen. We willen echter wel klaar staan als de regels voor ons als niet contactsport versoepeld worden, waarbij we niet moeten vergeten dat we ook afhankelijk zijn van ontwikkelingen in België en Frankrijk.

Wat in ieder geval wel duidelijk is dat we uit moeten gaan van de 1,5 meter samenleving. Om u enig idee te geven over hoe het inmanden er dan uit gaat zien heeft een werkgroep bestaande uit afdelingen 10 en 11 in overleg met WOWD bijgaand concept protocol (klik hier) voor de duivensport in Nederland opgesteld. (Voor de begeleidende tekst, klik hier) Let op, dit is een concept en zeker nog niet volledig. Het geeft u een idee over hoe de inrichting in de lokalen zou moeten zijn. Onze vraag aan u is om dit protocol aandachtig te besturen en uw opmerkingen aan ons door te geven. De voorkeur heeft een e mail aan ons afdelingsadres. Graag voor donderdagmiddag 12.00, dan kunnen we het nog opnemen in onze reactie aan het bestuur NPO, die ons gevraagd heeft voor a.s. vrijdag te reageren. Hierna zal er een definitief protocol zijn, wat een belangrijke basis zal zijn voor een verzoek tot instemming in Nederland, waarbij benadrukt moet worden dat het nog niets zegt over eventuele eisen vanuit de Belgische en Franse regering.

Interessant in dit verband is de discussie of het vliegen uit andere richtingen een optie is? Misschien wel, maar in Duitsland zijn we dan gebonden aan allerlei vervoersregels waaraan we niet altijd kunnen voldoen en waarvoor we dispensatie moeten zien te krijgen. Het vliegen in noordelijke richting zou mogelijk zijn, maar dan moet wel een goede afstemming gevonden worden met de noordelijke afdelingen. Kortom, programma technisch veel vraagtekens en opties. Voor deze discussie hebben we iets meer tijd, maar ook die moet worden gevoerd. Hoe denken uw leden hierover? Ook dit horen wij graag.

Met vriendelijke groeten, namens bestuur Oost-Brabant

Ron Hanegraaf

Secretaris Afd.3 Oost-Brabant