Inleveren formulieren attracties afdelingsconcoursen

Beste liefhebbers van afdeling Oost-Brabant,

Het is duidelijk dat er vandaag veel belangrijkere zaken aan de orde zijn dan ons spel met de duiven. Wij passen ons aan en hopen er het beste van.

Uiteraard is nu volstrekt onduidelijk hoe het seizoen 2020 er uit zal zien, mogelijk is er zelfs helemaal geen seizoen 2020.Het inleveren van de formulieren voor de opgaves van de attracties op de afdelingsconcoursen heeft nu geen zin. Als we dit seizoen aan een vluchtenprogramma toe komen zal onze commissie met een alternatief voorstel komen.

Commissie Afdelingsconcoursen