Kerst- en Nieuwjaarswens Voorzitter

In deze tijden van bezinning is het goed om eens stil te staan bij het afgelopen seizoen. Aan het begin werden we als afdeling opgeschrikt door het overlijden van Jan Antonis, onze spil in de Commissie Afdelingsconcoursen. Veel werk is verzet om zijn taken over te nemen, iets wat met de tomeloze inzet van onze commissie afdelingsconcoursen en veel verenigingsfunctionarissen grotendeels is gelukt. Hiervoor zijn we veel vrijwilligers veel dank verschuldigd.

In het seizoen 2019 werden de eerste contouren van GPS2021 bekend, maar er bleven ook veel vraagtekens door de niet concrete antwoorden op vragen van leden en afdelingen. Veel discussie ontstond over de inhoud van dit plan waar veelal “Ja” was gezegd zonder een groot deel van de beoogde veranderingen te kennen. Het werken met secties heeft ontegenzeggelijk als grootste voordeel dat de wensen van de verschillende specialisten duidelijk naar voren komen en dat daarmee voorzover mogelijk rekening kan worden gehouden. Momenteel leidt dit met name tot meer vluchten en tot een hogere werkdruk in de verenigingen, zoals velen van u dat aan ons bestuur kenbaar hebben gemaakt. Met name deze werkdruk geeft ons zorgen en daar zullen we dus maatregelen moeten nemen. Maatregelen kunnen zijn meer samenwerken tussen verenigingen, minder vluchten of het toepassen van intelligente automatisering. Specialisten zullen moeten inzien dat we elkaar allemaal nodig hebben en elkaar moeten ondersteunen, zeker als we rekening houden met het teruglopend aantal leden.

Op het gebied van de automatisering en de Elektronische Constateersystemen wordt de discussie vooral gevoerd via uitlatingen en geruchten van leden via Facebook gevoed vanuit ieders eigen waarneming en mening, vanuit de pilot in Zeeland en vanuit de leveranciers. Hier zullen we moeten zorgen voor betere communicatie en voor breed gedragen besluiten die moeten worden genomen op de NPO-Ledenraad.

Het landelijk bestuur zit inmiddels in zwaar weer. Penningmeester en secretaris zijn uit het bestuur gestapt waarmee een vertrouwensbreuk in het bestuur lijkt te ontstaan. We zullen met zijn allen moeten zorgen om onze sport op alle niveaus weer op de rit te krijgen en dat zal de aandacht van 2020 moeten krijgen. Een sport voor alle leden, waarin iedereen zich thuis voelt en geniet. Maakt niet wat voor specialist je bent of welke visie je hebt.

Namens mijn bestuur wens ik U allen voor uw en uw naasten van ganser harte hele fijne feestdagen toe en een voorspoedig en sportief seizoen voor 2020, waarin we allemaal onze duivensport positief uitstralen met respect voor iedereen.

Geert Schuurmans Voorzitter Afd. Oost Brabant