Mededeling Commissie Afdelinsconcoursen

Aan de verenigingssecretarissen van de verenigingen aangesloten bij Afd. Oost Brabant

Het turbulente jaar 2020 begint op stoom te komen. Namens onze commissie willen wij alle vrijwilligers die veel ondankbaar werk verrichten bedanken voor hun inzet om dit seizoen tot een succes te maken. Dat hierbij fouten gemaakt worden is evident en onvermijdbaar. Nog steeds hebben we andere manieren van werken volgens het Corona protocol dan velen van ons gewend zijn en dat leidt tot fouten, die doordat wij volgens onze protocollen werken met minder vrijwilligers niet altijd op tijd ontdekt worden. Gevolg is dat het repareren van fouten meer tijd kost dan we zouden willen, een proces wat een zware aanslag betekent op de benodigde tijd van onze commissieleden en die van de diverse samenspelen, ook vrijwilligers. Tot nu toe is bij iedere controle gebleken dat op geen enkele manier sprake is van frauduleus handelen, maar dat er sprake is van een menselijke fout door iemand uit de inkorvende vereniging. In de huidige tijd wel verklaarbaar, maar we moeten wel ons uiterste best doen om te voorkomen dat deze fouten gemaakt worden. Uiteindelijk zouden ze ertoe kunnen leiden dat liefhebbers ten onrechte niet in de uitslag kunnen worden opgenomen, hetgeen ook wij ten allen tijde willen voorkomen.

Daarom vragen we uw aandacht voor de volgende punten:

  1. Zorg er voor dat niet iedere week dezelfde liefhebber als eerste zijn duiven inmand.
  2. Zorg ervoor dat ringnummers van aangeboden duiven tijdens het inmanden worden gecontroleerd met de code op het elektronisch systeem en dat de juiste duif wordt ingekorfd.
  3. Zorg voor een goede verzegeling van de manden die ter transport worden aangeboden.
  4. Let op het tijdig insturen van de D en W bestanden en de correcte afhandeling door de Compuclub. U krijgt hierover een mail van de Compuclub en in de log file van de Compuclub staat aangegeven welke bestanden nog niet ontvangen zijn. Controleer dit op tijd en indien nodig, neem contact op met de concoursleider.
  5. Zorg ervoor dat het correcte vliegprogramma in de klokjes en in uw computers is opgenomen en maak gebruik van ingebouwde controles zoals Jonge Duiven alleen bij Jonge Duivenconcoursen en Oude Duiven alleen bij Oude Duivenconcoursen of geen jaarlingen op bepaalde meerdaagse fondvluchten.

Nogmaals we hebben er begrip voor dat er fouten worden gemaakt in dit turbulente jaar, maar verzoeken u wel om extra aandacht aan deze punten te besteden.

Commissie Afdelingsconcoursen