Stemming Nationale Vliegprogramma

Op de ingelaste ledenraad van de NPO stond 1 voorstel zijnde het nationaal vliegprogramma 2019. U heeft ongetwijfeld gehoord dat ik als uw kiesman tegengestemd heb. Om verwarring te voorkomen een korte uitleg over het hoe en waarom.

Door de besluitvorming op onze algemene ledenvergadering (8 november 2018) en de inhoud van het voorstel kon ik niet anders. De stemming over het nationaal vliegprogramma  hield namelijk in dat ik akkoord zou gaan met een lossing op de 5e dagfondvlucht met sector 2, iets waar de ALV met meerderheid van stemmen tegen was. Ik heb derhalve een stemverklaring afgegeven: Oost Brabant is akkoord met het nationale vliegprogramma maar gaat niet akkoord met de gezamenlijke lossing sector 1 en sector 2.

 

Geert Schuurmans

Voorzitter Oost Brabant en kiesman