Verslag 2e week van steekproef controle’s

Geachte werkgroep, geachte vereniging,

j.l. vrijdag zijn vertegenwoordigers namens bestuur Oost-Brabant steekproeven wezen houden bij een zestal inkorflokalen, waar in onze afdeling vrachtduiven werden ingemand:

0905      Vriendschap Cuijk

0912      Luchtklievers Haps

2016      de 3 Beerzen Oost-, West- en Middelbeers

2167      Eendracht Veghel

2216      Luchtbode Deurne

2361      IJsselstein

Het proces/controle

De eerste controle betrof de omgeving buiten het lokaal. We zijn, indien mogelijk, in de omgeving een paar keer langs het lokaal gereden om de omgeving te bekijken (met name parkeerplaatsen) waarna overgegaan werd tot de controle bij de inmanding. Bij het lichten van de klokken heeft controle plaatsgevonden met een vereniging, waar als enige niet met vrachtduiven werd gewerkt. Bij het lichten van de klokken was geen enkele liefhebber aanwezig in het lokaal en had volgens onze waarnemer niemand een klokje aangeleverd in het lokaal. Klokjes waren verzameld door/ingeleverd bij 2 functionarissen die bezig waren de klokjes in te lezen. Niet controleerbaar was het ontsmettingsproces van de klokjes. Rest was in orde voor wat betreft het protocol.

Tijdens het inmanden werd aandacht gevraagd voor het probleem in verband met de beperking van 3 personen in het lokaal. Hier ontstaat komend weekend een zeer groot probleem als alle duiven moeten worden gecontroleerd op enting volgens de voorschriften vanuit Frankrijk.

In algemene zin werden de richtlijnen ten aanzien van Corona goed nageleefd. 

Bij alle gecontroleerde verenigingen had men een goede planning gemaakt aan de hand van te verwachten duiven, die vooraf waren aangemeld. Hierdoor was er sprake van een beperkte kans op samenscholingen omdat liefhebbers al klaar en weg waren op het moment dat de volgende kwam. Liefhebbers wachtten keurig op hun beurt op ruime afstand van elkaar in de auto, waarbij in 1 geval specifiek attentie werd gevraagd toen de parkeerplaats voller werd met auto’s en een risico op uitstappen bestond. Zodra men aan de beurt was haalden de betreffende leden de manden uit de auto en korfden de duiven (vrachtduiven) zelf in of gaven de mand af aan de ingangsdeur. In de meeste gevallen werden de manden ontsmet bij de deur of de mandenteller werd ontsmet als de liefhebber zijn eigen duiven in de verzendmand plaatste. In 2 gevallen is specifiek aandacht voor de mandenteller gevraagd. Na afloop van het inkorven, weer een ontsmetting door de lokaalleider voordat de liefhebber zijn eigen mand weer van de tafel mocht pakken. In de gebouwen nergens meer dan drie mensen gezien. Het afrekenen zou door de week digitaal worden afgehandeld.

In slecht een enkel lokaal zijn duiven geregistreerd via de antenne. De opmerking in de meeste lokalen was dat als men dit wel gaat doen hebben we meer mensen in het lokaal nodig hebben om in een aanvaardbare tijd te kunnen inmanden. Zolang de regel is dat er maximaal 3 mensen in het lokaal aanwezig zal men minimaal gebruik gaan maken van de antenne. Vrachtduiven worden door de liefhebber zelf of 2 mensen verwerkt. In voorkomende gevallen laat men duiven overlopen van de eigen mand naar de verzendmand, hetgeen het proces versneld.

Attentiepunten:

  1. Bij 2 verenigingen geattendeerd op de noodzaak tot ontsmetting tellers
  2. Bij 1 vereniging gewezen op noodzaak van aanwezigheid van documentatie voor BOA’s. Dit betreft de getekende checklist, het van toepassing zijnde protocol en het schrijven hoe om te gaan met BOA’s. 
  3. Bij een vereniging gewezen op de noodzaak van de handhaving van de maatregelen met betrekking tot samenscholingen op de parkeerplaats, toen een paar leden erg vroeg waren en er een gevaar oip samenscholing dreigde. Hier zal specifiek aandacht aan worden besteed, net zoals het risico op kruisverkeer bij liefhebbers als gewerkt gaat worden met twee inmandtafels.

Conclusie

Kortom afgezien van bovengenoemde kleine attentiepuntjes, die goed werden opgepakt, geen opmerkingen. Ook de keuze van het afdelingsbestuur om alleen te werken met vrachtduiven zolang we met drie mensen in het lokaal moeten werken werd door de leden die we hebben gesproken breed geaccepteerd. Men was blij dat we weer aan de gang gingen en hoopt dat er snel een mogelijkheid met meer inmandtafels komt.