Verslag controle vrij 5 en zat 6 juni

Geachte werkgroep, geachte vereniging,

j.l. vrijdag zijn vertegenwoordigers namens bestuur Oost-Brabant steekproeven wezen houden bij een zestal inkorflokalen, waar in onze afdeling vrachtduiven werden ingemand:

2130                                  PV Maasdonk, Geffen
2135,2137,2139,2140      Osse verenigingen
2220                                   Luchtreizigers, Eersel
2261                                  Luchtbode Veldhoven

Het proces/controle

Ook nu werd begonnen met een controle op de omgeving buiten het lokaal. We zijn, indien mogelijk, in de omgeving een paar keer langs het lokaal gereden om de omgeving te bekijken (met name parkeerplaatsen) waarna overgegaan werd tot de controle bij de inmanding. Tijdens het inmanden werd aandacht gevraagd voor het probleem in verband met de beperking van 3 personen in het lokaal. Hier kwamen een aantal verenigingen in de problemen door de weersomstandigheden, waardoor buiten niet altijd gebruikt kon worden. Een vereniging gaf aan de buitenplaats sowieso niet te kunnen gebruiken, omdat zij gevestigd zijn in een volkswijk hetgeen meteen zou leiden tot een niet gewenste samenkomst. Daar waar lokalen groot genoeg zijn ontstond veelvuldig de roep om meer inmandtafels in het lokaal zelf wel onder handhaving van alle andere voorwaarden. Het aantal van max. 3 personen in een gebouw werd als zeer belemmerend ervaren. Daarnaast heeft een van onze lokalen toestemming gekregen van de burgemeester om met meer personen in het lokaal in te manden onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de kantine gesloten blijft en de afstandsbeperking van 1,5 meter gehandhaafd wordt. Binnen onze regio hebben we meerdere lokalen waar meer dan 1.700 duiven moeten worden ingemand, hetgeen niet mogelijk is in een paar uur met slechts 2 inmandtafels.

In algemene zin werden de richtlijnen ten aanzien van Corona goed nageleefd. 

Bij alle gecontroleerde verenigingen had men een goede planning gemaakt aan de hand van te verwachten duiven, die vooraf waren aangemeld. Hierdoor was er sprake van een beperkte kans op samenscholingen omdat liefhebbers al klaar en weg waren op het moment dat de volgende kwam. Liefhebbers wachtten keurig op hun beurt op ruime afstand van elkaar in de auto.  Zodra men aan de beurt was haalden de betreffende leden de manden uit de auto en gaven de mand af aan de ingangsdeur.  De manden werden ontsmet bij de deur. Na afloop van het inkorven, weer een ontsmetting door de lokaalleider voordat de liefhebber zijn eigen mand weer van de tafel mocht pakken. Hier is in een geval om extra aandacht gevraagd, omdat het ontsmetten niet altijd gebeurd.

Bij het lichten van de klokken heeft controle plaatsgevonden bij 2 verenigingen. Bij het lichten van de klokken was geen enkele liefhebber aanwezig in het lokaal. De klok werd afgegeven bij de ingang, waar hij in 1 geval werd ontsmet. Bij de 2e vereniging is hier om extra aandacht gevraagd. Voor het overige werd het protocol goed nageleefd. Bij 1 lokaal ontstond bij het ophalen van de klokjes net buiten het lokaal een samenscholing waarbij ook geen 1,5 meter in acht werd genomen. Hier is speciaal aandacht voor gevraagd.

Attentiepunten:

  1. Ontsmetten blijft een aandachtspunt. Zodra iets van hand tot hand gaat moet er ontsmet worden. Hierop zullen we blijven controleren en nadrukkelijk om extra aandacht vragen.
  2. Bij een vereniging gewezen op de noodzaak van de handhaving van de maatregelen met betrekking tot samenscholingen op de parkeerplaats, toen een paar leden bij de deur de uitslagen wilden uitwisselen. Hier zal specifiek aandacht aan worden besteed.
  3. Attentiepunt voor de COVID werkgroep: door de handelwijze van burgemeesters dreigt er willekeur te ontstaan in het toegestaan aantal personen in de gebouwen. Teneinde te voorkomen dat iedereen via een burgemeester of BOA probeert hier toestemming te krijgen voor meer inmandtafels in het gebouw, is centrale aandacht voor deze problematiek vereist.

Conclusie

Kortom afgezien van bovengenoemde kleine attentiepuntjes, die goed werden opgepakt, geen opmerkingen. De maatregel van meer inmandtafels was voor circa 25% van onze verenigingen geen oplossing, omdat we met drie mensen in het lokaal moeten werken en een groep buiten. Men was nog steeds blij dat we weer aan de gang zijn en hoopt dat er snel een mogelijkheid met meer inmandtafels komt.