Vluchtcodes & Vliegprogramma & Notulen

Het overzicht van de vluchtcodes is aangepast voor 2019.
Bij het vluchtprogramma zijn de definitieve route’s toegevoegd c.q. aangepast.

Mocht u een verschrijving zien, gelieve dit door te geven aan de secretaris.

Ook zijn de notulen van de ALV van 13 dec. 2018 op de website geplaatst.