Wijziging datum Algemene Leden Vergadering

De ALV gepland voor donderdag 19 december a.s. is verschoven naar donderdag 23 januari 2020.
De NPO Ledenraad is ook verschoven, dus zijn wij mee geschoven.

Zaterdag 14 december is dit ook per e-mail met de verenigingen gecommuniceerd. De verenigingen hebben inmiddels al wel de vergaderstukken ontvangen.
De stukken van de NPO Ledenraad voor 25 januari 2020 zijn al eerder verstuurd.