INFORMATIE OVER DE JEUGD- en BEGINNERSACTIVITEITEN IN 2022

AFD. OOST-BRABANT

Aan de jeugdactiviteiten van de Afd. Oost Brabant kunnen leden deelnemen vanaf het moment dat ze de leeftijd van zeven (7) jaar hebben bereikt. Verder mogen zij op 1 januari 2022 niet ouder zijn dan 25 jaar. Ieder jeugdlid moet ingeschreven zijn bij een bij Afdeling Oost-Brabant aangesloten Basisvereniging. Deze leeftijdsgrenzen zijn ook van toepassing voor deelname aan andere speciaal voor jeugdleden georganiseerde activiteiten die onder auspiciën van de Jeugdcommissie worden georganiseerd. Jeugdleden die in combinatie spelen met een volwassene kunnen eveneens deelnemen aan de jeugd afdelingsconcoursen.

Op de volgende Oude Duivenvluchten zal een jeugdconcours worden georganiseerd:

Datum Lossing

Code

Wedvlucht

Categorie

30-4

V17

Chimay

Vitesse Oud

7-5

V18

Dizy le Gros

Vitesse Oud

14-5

M19

Nanteuil

Midfond Oud

21-5

M20

Nanteuil

Midfond Oud

28-5

V21

Laon

Vitesse Oud

4-6

M22

Melun-Andrezel

Midfond Oud

18-6

M24

Sens

Midfond Oud

25-6

V25

Morlincourt

Vitesse Oud

2-7

M26

Sens

Midfond Oud

9-7

V27

Laon

Vitesse Oud

16-7

M28

Melun-Andrezel

Midfond Oud

De uitslag van de jeugdconcoursen op de Vitesse vluchten zal niet worden gebaseerd op de behaalde snelheden. Voor deze vluchten gaan we de duiven in onze jeugduitslag klasseren op basis van een coëfficiënt, dat bepaald wordt op basis van de klassering in de uitslag volgend op het verenigingsniveau (alle duiven die bij een prijsverhouding van 1 op 3 in de prijzen vallen, zullen worden gerangschikt in de afdelingscoëfficiënten uitslag). In de coëfficiënt uitslag zal degene met het hoogste aantal punten als eerste worden geklasseerd. De wijze van berekenen van de coëfficiënt gebeurt aan de hand van de volgende formule:

 1. Uitgangspunt in de berekening is een basis score van 1.000,5 punten
 2. Vervolgens zal een aftrekgetal worden berekend gebaseerd op 3.000 punten gedeeld door het aantal duiven in het concours
 3. Dit aftrekgetal vermenigvuldigd met de behaalde prijs zal vervolgens in mindering worden gebracht op de basis score van 1000,5 punten

In formule: (1000,5 -/- ((3.000/aantal duiven in concours) *behaalde prijs)

De Midfondvluchten, waarvoor een jeugd afdelingsconcours wordt georganiseerd, zullen worden geklasseerd op basis van de behaalde gemiddelde snelheid.

In 2022 geldt voor alle jeugd afdelingsconcoursen dat we uitgaan van een prijsverhouding van 1 op 3 behalve als er meer duiven prijs halen in de samenspel uitslagen op de Vitesse vluchten. Alle duiven in de 1 op 3 uitslagen in de samenspelen zullen worden geklasseerd bij de Vitesse vluchten.  Bij onvoldoende prijzen op basis van 1 op 3 zal de uitslag worden aangevuld totdat het aantal prijzen bereikt is op basis van snelheid.

De jonge duivenvluchten, die we dit jaar vliegen zijn:

Datum Lossing

Code

Wedvlucht

Categorie

6-8

J31

Chimay

Jong

13-8

J32

Laon

Jong

20-8

J33

Nanteuil

Jong

27-8

J34

Sens

Jong

3-9

J35

Vervins

Jong

10-9

J36

Orleans

Jong

 

De vluchten J30, J31 en J32 zullen volgens bovenstaande Vitesse spelregels geklasseerd worden op basis van de klassering in het spel volgend op het verenigingsspel via de behaalde coëfficiënt. De overige uitslagen zullen op basis van de behaalde snelheid worden opgesteld.

Ook in 2022 gaan we door met de natour. Op alle natourvluchten zullen we een concours organiseren waarbij we de oude en jonge duiven in 1 uitslag zullen opnemen. Voor de klassering zullen we ons baseren op eerdergenoemde regels voor de Vitesse. Vluchten zijn:

Datum Lossing

Code

Wedvlucht

Categorie

14-8

N32

Bierges/Duffel

Natour

21-8

N33

Isnes/Bierges

Natour

28-8

N34

Chimay

Natour

3-9

N35

Vervins

Natour

10-9

N36

Laon (Besny)

Natour

17-9

N37

Morlincourt

Natour

AANTAL DUIVEN DAT PER WEDVLUCHT KAN DEELNEMEN

Niet zelfstandig spelende jeugdleden doen met alle oude duivenvluchten mee met maximaal de 10 duiven zoals vermeld op de vlieglijst. Jeugdleden die niet in combinatie spelen met een senior lid kunnen met een maximum van 20 duiven meedoen aan de jeugdconcoursen. 

Let op: Indien een jeugdlid ook deelneemt aan een afdelingsconcours en er wordt meer dan € 5,– op een jeugdduif gepould (incl. poulen via speciale ringen zoals ZK, gouden ringen e.d.) door de combinatie of het jeugdlid, dan kunnen de gepoulde duiven niet deelnemen aan het jeugdconcours dat op dezelfde wedvlucht wordt vervlogen. De jeugdcommissie zal samen met de commissie Afdelingsconcoursen controle uitoefenen.

Voor alle jonge duivenvluchten geldt: niet zelfstandig spelende jeugdleden doen mee met maximaal de 20 jonge duiven zoals gemeld op de vlieglijst. Voor niet in combinatie met een senior lid spelende jeugdleden geldt dat de deelname beperkt is tot maximaal 40 jonge duiven. Ook hier geldt de voorwaarde dat duiven, waarop meer dan € 5,– op een afdelingsconcours gepould wordt, niet aan de jeugdconcoursen kunnen deelnemen.

Voor alle natourvluchten (allen op basis van coëfficiënten uitslag) geldt: niet zelfstandig spelende jeugdleden doen mee met maximaal 10 oude en 10 jonge duiven zoals gemeld op de vlieglijst. Voor niet in combinatie met een senior lid spelende jeugdleden geldt dat de deelname beperkt is tot maximaal 20 oude en 20 jonge duiven.

DE VLIEGLIJST

Alle in combinatie spelende jeugdleden moeten een zogenaamde “Vlieglijst” inzenden bij voorkeur via mail als ze aan de jeugdconcoursen (zowel de coëfficiënten uitslag als de jeugdafdelingsconcoursen) willen deelnemen. Deze moeten worden ingeleverd bij

Geert Schuurmans, Spoorlaan 46b, 5348 KB Oss (@ mail: schuurmans.g@planet.nl)

Alleen met duiven vermeld op de vlieglijst kan gedurende 2022 door de in combinatie spelende jeugdleden worden deelgenomen aan de jeugdconcoursen. Op deze vlieglijst worden voor de oude duivenvluchten maximaal 10 ringnummers, voor de jonge duivenvluchten maximaal 20 ringnummers vermeld en voor de natour maximaal de ringnummers van 10 oude en 10 jonge duiven. De vlieglijst

 • voor de oude duiven moet voor 28 april 2022 worden ingeleverd,
 • voor de jonge duiven voor 29 juli 2022
 • en voor de natour voor 12 augustus 2022.

Voor zelfstandig spelende jeugdleden geldt deze beperking niet als zij minder dan het maximum inmanden. Indien zij meer duiven inmanden dan het maximum van 20 voor de oude duiven, 40 voor de jonge duiven en voor de natour 20 oude en 20 jonge duiven gelden de bovenste getekenden waarop niet gepould is.

PRIJZEN OP DE JEUGDCONCOURSEN

 • Er wordt op de jeugd afdelingsconcoursen niet gepould, maar de concoursen worden gesponsord, zodat er toch mooie prijzen te winnen zijn. Inleg en uitslag zijn gratis. De uitslagen van de concoursen en alle informatie wordt ook gepubliceerd op de afdelingswebsite: https://www.afdeling3.nl.
 • Op de jeugd afdelingsconcoursen (ook op de coëfficiënt vluchten) worden waardepunten vervlogen. De namen van alle sponsors worden op alle uitslagen vermeld. Alle prijzen zullen worden uitgekeerd in cadeaubonnen voor duivenartikelen.
 • STIMULERINGSPRIJS; Deelnemers die aan een jeugd afdelingsconcours meedoen en op die vlucht geen prijs behalen krijgen een lot toegekend. Na afloop van het seizoen worden uit deze loten vijf prijzen getrokken. Men kan bij deze loting maar één prijs winnen. Voor deze stimuleringsprijzen worden extra waardepunten beschikbaar gesteld.
 • Derby Juniorenprijs; De derby zal worden gehouden op de jonge duivenvluchten met 2 door ieder jeugdlid vooraf op te geven jonge duiven.
 • Natour; extra prijs, die vanaf 2022 de naam de Schreuder bouwprijs zal dragen op de natour zal een cadeaubon zijn vancom (dus geen duivenprijs!) waar jullie zelf wat voor uit mogen kiezen. Wordt vervlogen in 2 groepen, de zelfstandig spelende jeugdleden en de niet zelfstandig spelende jeugdleden. Voor beide groepen hebben we een prijzenpakket van 150 euro met een eerste prijs van minimaal 50 euro. Voor deze extra prijs moeten jullie 3 ringnummers opgeven van duiven die jullie aanwijzen voor deze prijs. Degene met de meeste prijzen op de natour met deze 3 duiven, wint de eerste prijs. Bij gelijk aantal prijzen, telt het aantal kampioenschapspunten behaald met deze duiven. 

KAMPIOENSCHAPPEN

De kampioenschappen op onze jeugdconcoursen worden vervlogen in de volgende categorieën:

 1. Oude duiven – Vitesse – alle V vluchten tellen hiervoor. Hiervoor tellen de 4 beste resultaten van de 5 vluchten in iedere categorie kampioenschappen.
 2. Oude Duiven – Midfond – alle M vluchten tellen hiervoor. Hiervoor tellen de 5 beste resultaten van de 6 vluchten in iedere categorie kampioenschappen.
 3. Jonge Duiven – Vitesse/Midfond gezamenlijk – alle J vluchten tellen hiervoor. Hiervoor tellen de 5 beste resultaten van de 6 vluchten in iedere categorie kampioenschappen.
 4. Natour (Jong en Oud in 1 concours) – alle J vluchten tellen hiervoor. Hiervoor tellen de 5 beste resultaten van de 6 vluchten in iedere categorie kampioenschappen.

In iedere categorie zijn de volgende kampioenschappen te behalen:

 • Duif: eerste 5 kampioenen
 • Aangewezen: eerste 5 kampioenen
 • Onaangewezen: eerste 5 kampioenen
 • Hok: eerste 5 kampioenen, eerste 5 zelfstandige spelende jeugdleden en eerste 5 niet zelfstandige spelende jeugdleden

Alle kampioenschappen worden berekend volgens de NPO-rekenmethode voor de nationale kampioenschappen.  De eerste prijs levert 1.000 kampioenspunten op. Met een aftrekgetal op basis van het aantal prijzen worden de kampioenspunten van de opvolgende prijzen verminderd. Voorbeeld: er zijn 50 prijzen. De 1e prijs krijgt altijd 1.000 punten. Het aftrekgetal is 1000 gedeeld door 50 oftewel 20. De 2e prijs krijgt dan 1.000 min 20 punten, is 980 punten. De laatste prijs 1000 – (49*20) = 20 punten.

De 1e kampioenen ontvangen voor hun prestaties een mooie trofee. Daarnaast ontvangt iedere winnaar van een of meerdere kampioenschappen een diploma.

SPECIALE CUPS

De Jeugd Super Cup wordt vervlogen over alle concoursen. De deelnemers doen automatisch mee met de eerst getekende duif van de inkorflijst. Degene die op basis van kampioenspunten de meeste punten weet te verzamelen wint de Jeugd Super Cup.

Ook in 2022 is er een wisseltrofee voor de beste jeugd liefhebber van het seizoen. Hiervoor worden de punten van het hokkampioenschap van de oude duiven (zowel oude duiven als Midfond als fond) en van de jonge duiven bij elkaar geteld.

Iedere 1e prijswinnaar van een jeugd afdelingsconcoursen ontvangt een aandenken.

VERZORGING UITSLAG

De uitslagen van de jeugd afdelingsconcoursen worden uitgerekend door de concoursleider Geert Schuurmans uit Oss. De uitslagen worden uitsluitend per e-mail verzonden. Alle jeugdleden die in het e-mail adressenbestand zijn opgenomen ontvangen de uitslagen gedurende het gehele seizoen.

HET INSTUREN VAN WEDVLUCHTBESCHEIDEN

De verenigingscontactpersonen zorgen ervoor

 • dat op de dag van inmanden van de jeugdafdelingsconcoursen het aantal deelnemers en aantal ingezette duiven (totaal per deelnemer) per e mail wordt toegestuurd aan Geert Schuurmans (@mail adres: schuurmans.g@planet.nl).
 • dat de print (aankomstlijst) van de geconstateerde duiven in PDF formaat, op de dag dat de wedvlucht afloopt per e mail verzonden wordt naar de concoursleider (@mail adres: schuurmans.g@planet.nl)..

Attentie: i.v.m. de gratis prijzen die worden verloot is het van het grootste belang dat de lichtstaat ook wordt ingestuurd indien er door het jeugdlid niet (of te laat) is geklokt. Doet men dit niet dan dupeert men het jeugdlid.

HET RECLAMEREN OP DE UITSLAG

Reclameren op de uitslag moet binnen drie dagen na het verschijnen van de uitslag schriftelijk bij de jeugdcommissie Afd. Oost-Brabant, p/a Geert Schuurmans, Spoorlaan 46B, 5348 KB Oss (e mail schuurmans.g@planet.nl). Vermeld bij het reclameren natuurlijk altijd het volledige lidnummer, de naam van het jeugdlid en de datum van de vlucht.

DE PRIJSUITREIKING

De prijsuitreiking en kampioenenhuldiging zal worden gecombineerd met de manifestatie van onze afdeling in November.

NATIONALE COMPETITIES

Jeugdleden, die zelfstandig met hun duiven aan de wedvluchten deelnemen en die op 1 januari 2022 de leeftijd van 25 jaar nog niet hebben bereikt en ouder zijn dan 7 jaar, kunnen meedoen aan de competities die worden georganiseerd door de NPO-commissie Jeugd- en Beginnerszaken. Mededelingen ten aanzien van deze competities worden gepubliceerd vanuit de nationale commissie Jeugd- en Beginnerszaken in de landelijke pers.

SAMENSTELLING COMMISSIE JEUGD- EN BEGINNERSZAKEN

Functie

Naam

Adres

Tel.nr.

@ mail adres

Voorzitter

Geert Schuurmans

Spoorlaan 46B

5348 KB Oss

0412-488155

06-53496806

schuurmans.g@planet.nl

Secretaris

Anouk van Zuijlen

Gerrit van der Veenstraat 175

5348 RC Oss

06-39434322

anoukvz92@live.nl

Penningmeester/ concoursleider

Geert Schuurmans

 

Spoorlaan 46B

5348 KB Oss

0412-488155

06-53496806

schuurmans.g@planet.nl

Bankgegevens bank rek.no. RABO 0320 9730 34 ten name van Jeugd Oost Brabant

2e Voorzitter

Robbert Pijnenburg

Schoorstraat 24

5268 CJ Helvoirt

06 26974101

rpijnenburg77@hotmail.com

2e Concoursleider

Louis van Zuijlen

Da Costastraat

5242 CB Rosmalen

06 28517032 

louiszuijlen@home.nl

Commissaris

Henk v.d. Broek

De Haag 71

5421 NM Gemert

0492-363360

h.broek90@chello.nl

Commissaris

Jack de Turck

Strijperstraat 34b

5595 GD Leende

0032 478502417

j.turck7@chello.nl

 DANKWOORD

De jeugdcommissie dankt mede namens alle jeugdleden de sponsors en de schenkers van prijzen. Een lijst van sponsors en schenkers zal worden vermeld in het informatieboekje dat voor de seizoenstart naar de jeugdleden zal worden gestuurd en in alle uitslagen van de jeugd afdelingsconcoursen.