Informatie over de jeugd- en beginnersactiviteiten in 2019

Aan de jeugdactiviteiten van de Afd. Oost Brabant kunnen leden deelnemen vanaf het moment dat ze de leeftijd van zeven (7) jaar hebben bereikt. Verder mogen zij op 1 januari 2019 niet ouder zijn dan 18 jaar. Ieder jeugdlid moet ingeschreven zijn bij een bij Afdeling Oost-Brabant aangesloten Basisvereniging. Jeugdleden die in combinatie spelen met een volwassene kunnen eveneens deelnemen aan de jeugd afdelingsconcoursen. De hiervoor genoemde leeftijdsvoorwaarden zijn ook van toepassing voor deelname aan andere speciaal voor jeugdleden georganiseerde activiteiten die onder auspiciën van de Jeugdcommissie worden georganiseerd. Het vliegprogramma voor 2019 is als volgt vastgesteld:
De volgende Vitesse vluchten:
13-04   Isnes / Chimay       Vitesse Oud
20-04  Chimay                    Vitesse Oud
27-04   Vervins                    Vitesse Oud
04-05   Laon                        Vitesse Oud
25-05   Chimay                    Vitesse Oud
08-06  Isnes                         Vitesse Oud
23-06   Isnes/Asse-Zellik     Vitesse Jong/Oud
30-06   Chimay                    Vitesse Jong
07-07    Chimay                   Vitesse Jong/Oud
13-07     Vervins                Vitesse Jong
20-07     Laon                     Vitesse Jong/Oud

De uitslag van deze jeugdconcoursen op de Vitesse zal niet worden gebaseerd op behaalde snelheden, omdat ligging in de afdeling en groepslossingen leiden tot onaanvaardbare verschillen en kansen in de diverse regio’s in onze afdeling. Voor deze vluchten gaan we de duiven in onze jeugduitslag klasseren op basis van een coëfficiënt, dat bepaald wordt op basis van de klassering in de uitslag volgend op het verenigingsniveau (alleen duiven die bij een prijsverhouding van 1 op 4 in de prijzen vallen, zullen worden gerangschikt in de afdelingscoëfficiënten uitslag). Indien er alleen een uitslag op verenigingsniveau beschikbaar is, zullen we deze hanteren als uitgangspunt. In de coëfficiënt uitslag zal degene met het hoogste aantal punten als eerste worden geklasseerd. De wijze van berekenen van het coëfficiënt gebeurt aan de hand van de volgende formule:

 1. Uitgangspunt in de berekening is een basis score van 1.000,5 punten
 2. Vervolgens zal een aftrekgetal worden berekend gebaseerd op 4.000 punten gedeeld door het aantal duiven in het concours
 3. Dit aftrekgetal vermenigvuldigd met de behaalde prijs zal vervolgens in mindering worden gebracht op de basis score van 1000,5 puntenIn formule vorm: (1000,5 -/- ((4.000/aantal duiven in concours)*behaalde prijs)

Door deze wijze van berekenen denken wij voldoende rekening te houden met de verschillen in de regio’s op de vitesse vluchten. De afdelingsuitslag zal worden gebaseerd op een prijsverhouding van 1 op 3. In deze coëfficiënten uitslag zullen alle duiven kampioenspunten krijgen volgens de NPO rekenmethode voor de nationale kampioenschappen, die bepalend zullen zijn voor de Vitesse kampioenschappen.

Op de volgende vluchten zal een jeugd afdelingsconcours worden georganiseerd, waarbij de klassering zal worden gebaseerd op de behaalde snelheid (systeem als vorig jaar):
11-05 Nanteuille               Midfond Oud
18-05 Sezanne                   Midfond Oud
01-06 Melun Andrezel    Midfond Oud
15-06 Chevrainvilliers     Midfond Oud
29-06 Melun-Andrezel    Midfond Oud
13-07 Sezanne                   Midfond Oud
27-07 Nanteuille              Midfond Oud/Jong
10-08 Nanteuille             Midfond Jong
17-08 Lorris                      Midfond Jong
31-08 Orleans                  Midfond Jong
14-09 Orleans                  Midfond Jong

Nieuw in 2019 is de natour. Op all natourvluchten zullen we een concours organiseren waarbij we de oude en jonge duiven in 1 uitslag zullen opnemen. Voor de klassering zullen we ons baseren op eerdergenoemde regels voor de Vitesse. Vluchten zijn:

04-08 Isnes/Asse-Zellik   Natour
11-08 Isnes/Asse-Zellik   Natour
18-08 Isnes                       Natour
24-08 Chimay                   Natour
31-08 Vervins                   Natour
07-09 Laon                       Natour
14-09 Laon                       Natour
21-09 Morlincourt          Natour

Ook in 2019 geldt voor alle jeugd afdelingsconcoursen een prijsverhouding van minimaal 1op 3 met een minimale concoursduur afhankelijk van de afstand van de vlucht. Als de vlucht om welke reden dan ook wordt gelost in meerdere groepen zal de uitslag worden gecombineerd in een totaaluitslag.

Aantal duiven dat per wedvlucht kan deelnemen

Niet zelfstandig spelende jeugdleden doen met alle oude duivenvluchten (zowel de coëfficiënten uitslag als de jeugdafdelingsconcoursen) mee met maximaal de 10 duiven zoals vermeld op de vlieglijst. Jeugdleden die niet in combinatie spelen met een senior lid kunnen met een maximum van 20 duiven meedoen aan de jeugdconcoursen.
Let op: Indien een jeugdlid ook deelneemt aan een afdelingsconcours en er wordt gepould door de combinatie of het jeugdlid, dan kunnen de gepoulde duiven niet deelnemen aan het jeugdconcours dat op dezelfde wedvlucht wordt vervlogen. De jeugdcommissie zal samen met de commissie Afdelingsconcoursen controle uitoefenen.

Voor alle jonge duivenvluchten (zowel de coëfficiënten uitslag als de jeugdafdelingsconcoursen) geldt: niet zelfstandig spelende jeugdleden doen mee met maximaal de 20 jonge duiven zoals gemeld op de vlieglijst. Voor niet in combinatie met een senior lid spelende jeugdleden geldt dat de deelname is beperkt tot maximal 40 jonge duiven. Ook hier geldt de voorwaarde dat duiven, waarop gepould wordt, niet aan de jeugdconcoursen kunnen deelnemen.

Voor alle natour vluchten (allen op basis van de coëfficiënten uitslag) geldt: niet zelfstandig spelende jeugdleden doen mee met maximaal de 10 oude en 10 jonge duiven zoals gemeld op de vlieglijst. Voor niet in combinatie met een senior lid spelende jeugdleden geldt dat de deelname is beperkt tot maximal 20 oude en 20 jonge duiven. Ook hier geldt de voorwaarde dat duiven, waarop gepould wordt, niet aan de jeugdconcoursen kunnen deelnemen.

De vlieglijst

Alle in combinatie spelende jeugdleden moeten een zogenaamde “Vlieglijst” inzenden als ze aan de jeugdconcoursen (zowel de coëfficiënten uitslag als de jeugdafdelingsconcoursen) willen deelnemen. Deze moeten worden ingeleverd bij:
Geert Schuurmans
Wethouder van Eschstraat 276a
5342 AV Oss

schuurmans.g@planet.nl

Alleen met duiven vermeld op de vlieglijst kan gedurende 2019 door de in combinatie spelende jeugdleden worden deelgenomen aan de jeugdconcoursen. Op deze vlieglijst worden voor de oude duivenvluchten maximaal 10 ringnummers, voor de jonge duivenvluchten maximaal 20 ringnummers vermeld en voor de natour maximal de ringnummers van 10 oude en 10 jonge duiven. De vlieglijst voor de oude duiven moet voor 10 april 2019 worden ingeleverd, voor de jonge duiven voor 20 juni 2019 en voor de natour voor 1 augustus 2019. Voor zelfstandig spelende jeugdleden geldt deze beperking niet als zij minder dan het maximum inmanden. Indien zij meer duiven inmanden dan het maximum van 20 voor de oude duiven, 40 voor de jonge duiven en voor de natour 10 oude en 10 jonge duiven gelden de bovenste getekenden waarop niet gepould is.

Prijzen op de jeugdconcoursen

 • Er wordt op de jeugd afdelingsconcoursen niet gepould, maar de concoursen worden gesponsord, zodat er toch mooie prijzen te winnen zijn. Inleg en uitslag zijn gratis. De uitslagen van de concoursen en alle informatie wordt ook gepubliceerd op de afdelingswebsite: https://www.afdeling3.nl.
 • Op de jeugd afdelingsconcoursen (ook op de coëfficiënt vluchten) worden waardepunten vervlogen. Een deelnemer komt per vlucht maar voor 1 prijs in aanmerking. Alle vluchten worden gesponsord. De namen van alle sponsors worden op alle uitslagen vermeld.
 • Voor het winnen van natura prijzen komen per vlucht uitsluitend de bovenste 10 getekende duiven van de inkorflijst in aanmerking met de oude duiven en de bovenste 20 met de jonge duiven.
 • Geen prijs, toch kans op een prijs……; Onder de deelnemers die geen natura prijs hebben gewonnen, worden per vlucht vijf prijzen ter waarde van € 1,50 (per prijs) verloot. Ook deelnemers die niet op de uitslag worden vermeld (duiven te laat thuis), komen voor deze extra prijzen in aanmerking. Attentie verenigingscontactpersonen: na de wedvlucht dus altijd de lichtstaat insturen.
 • Stimuleringsprijs; Deelnemers die aan een jeugd afdelingsconcours meedoen en op die vlucht geen prijs behalen krijgen een lot toegekend. Na afloop van het seizoen worden uit deze loten vijf prijzen verloot. Men kan bij deze loting echter maar één prijs winnen (ook al zijn er meerdere loten toegekend). Voor deze stimuleringsprijzen zijn vijf zakken duivenvoer beschikbaar en een 3-vaks duivenmand.
 • Derby Juniorenprijs; De derby zal worden gehouden op de jonge duivenvluchten met 2 door ieder jeugdlid vooraf op te geven jonge duiven.

Opgave van de naturaprijzen

Direct na afloop van het vliegseizoen dienen de jeugdleden die daarvoor in aanmerking komen een opgave te doen van de gewenste natura prijzen. Zij ontvangen daarvoor een formulier. Wijze van uitreiking zal nog worden medegedeeld. Niet afgehaalde waardebonnen vervallen.

Kampioenschappen

De kampioenschappen op onze jeugdconcoursen worden vervlogen in de volgende categorieën:

 1. Oude duiven – Vitesse (dit is op basis van de coëfficiënten uitslag)
 2. Oude Duiven – Midfond
 3. Jonge Duiven – Vitesse (dit is op basis van de coëfficiënten uitslag)
 4. Jonge Duiven – Midfond
 5. Natour (Jong en Oud in 1 concours)

In iedere categorie zijn de volgende kampioenschappen te behalen:

 • duif : eerste 5 kampioenen
 • aangewezen : eerste 5 kampioenen
 • onaangewezen : eerste 5 kampioenen
 • hok: eerste 5 kampioenen

Alle kampioenschappen worden berekend volgens de NPO rekenmethode voor de nationale kampioenschappen. De 1e kampioenen ontvangen voor hun prestaties een mooie beker. Daarnaast ontvangt iedere winnaar van een of meerdere kampioenschappen een diploma.

De Jeugd Super Cup wordt vervlogen over alle concoursen. De deelnemers doen automatisch mee met de eerst getekende duif van de inkorflijst. Degene die op basis van de kampioenspunten de meeste punten weet te verzamelen wint deze Jeugd Super Cup.

Ook in 2019 is er een wisseltrofee voor de beste jeugd liefhebber van het seizoen. Hiervoor worden de punten van het hokkampioenschap van de oude duiven en van de jonge duiven bij elkaar geteld.

Iedere 1e prijswinnaar van een jeugd afdelingsconcoursen ontvangt tijdens de jeugddag een aandenken.

Verzorging uitslag

De uitslagen van de jeugd afdelingsconcoursen worden uitgerekend door de concoursleider Geert Schuurmans uit Oss. De uitslagen worden uitsluitend per e-mail verzonden. Alle jeugdleden die in het e-mail adressenbestand zijn opgenomen ontvangen de uitslagen gedurende het gehele seizoen.

Het insturen van wedvluchtbescheiden

De verenigingscontactpersonen zorgen er voor:

 • dat op de dag van inmanding van de jeugdafdelingsconcoursen (niet de coëfficiënt vluchten) het aantal deelnemers en aantal ingezette duiven (totaal per deelnemer) per e mail wordt toegestuurd aan Geert Schuurmans (@mail adres: schuurmans.g@planet.nl). Deze verplichting geldt zowel voor de jeugdconcoursen als voor de concoursen met beginners.
 • dat het eerste blad van de poulebrief (met lichtstaat) of de prints van de geconstateerde duiven, op de dag dat de wedvlucht afloopt verzonden worden naar de concoursleiding. Ook hier alleen voor de jeugdafdelingsconcoursen en niet voor de coëfficiënt vluchten (@mail adres: schuurmans.g@planet.nl).

Deze bescheiden s.v.p. als volgt adresseren:
Jeugdcommissie Afd. Oost-Brabant
p/a : Geert Schuurmans
Wethouder van Eschstraat 276a
5342 AV Oss

Attentie: i.v.m. de gratis prijzen die worden verloot is het van het grootste belang dat de lichtstaat ook wordt ingestuurd indien er door het jeugdlid niet (of te laat) is geklokt. Doet men dit niet dan dupeert men het jeugdlid. (zie bij: geen prijs, toch kans op een prijs…).

Het reclameren op de uitslag

Reclameren op de uitslag moet binnen drie dagen na het verschijnen van de uitslag schriftelijk bij de jeugdcommissie Afd. Oost-Brabant, p/a Geert Schuurmans, Wethouder van Eschstraat 276a, 5342 AV Oss (e mail schuurmans.g@planet.nl). Vermeld bij het reclameren natuurlijk altijd het volledige lidnummer, de naam van het jeugdlid en de datum van de vlucht.

Samenstelling commissie jeugd- en beginnerszaken

Voorzitter:
Geert Schuurmans
Wethouder van Eschstraat 276a
5342 AV Oss
tel.06-53496806
schuurmans.g@planet.nl

Secretaris:
Anouk van Zuijlen
het Wielsem 140
5231 BW Den Bosch
anoukvz92@live.nl

Penningmeester en concoursleider:
Geert Schuurmans
Wethouder van Eschstraat 276a
5342 AV Oss
tel.06-53496806
schuurmans.g@planet.nl

Bankgegevens concoursleider:
Rabobank rek.no. RABO 0320 9730 34 ten name van Jeugd Oost Brabant

2e Voorzitter:
Robbert Pijnenburg
Schoorstraat 24
5268 CJ Helvoirt
tel.06 26974101
rpijnenburg77@hotmail.com

2e Concoursleider:
Louis van Zuijlen
Da Costastraat 9
5242 CB Rosmalen
tel.06 28517032
louiszuijlen@home.nl

Commissaris:
Henk v.d. Broek
De Haag 71
5421 NM
Gemert
tel. 0492-363360
h.broek90@chello.nl

Jack de Turck
Strijperstraat 34b
5595 GD Leende
tel. 0032 478502417
j.turck7@chello.nl

De prijsuitreiking

De prijsuitreiking en kampioenenhuldiging zal worden gecombineerd met de manifestatie van onze afdeling in November.

Nationale competities

Jeugdleden, die zelfstandig met hun duiven aan de wedvluchten deelnemen en die op 1 januari 2019 de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt en ouder zijn dan 7 jaar, kunnen meedoen aan de competities die worden georganiseerd door de NPO commissie Jeugd- en Beginnerszaken. Mededelingen ten aanzien van deze competities worden gepubliceerd vanuit de nationale commissie Jeugd- en Beginnerszaken in de landelijke pers.

Dankwoord

De jeugdcommissie dankt mede namens alle jeugdleden de sponsors en de schenkers van prijzen. Een lijst van sponsors en schenkers zal worden vermeld in het informatieboekje dat voor de seizoenstart naar de jeugdleden zal worden gestuurd en in alle uitslagen van de jeugd afdelingsconcoursen.