Informatie over de Jeugd- en Beginnersactiviteiten in 2021

Aan de jeugdactiviteiten van de Afd. Oost Brabant kunnen leden deelnemen vanaf het moment dat ze de leeftijd van zeven (7) jaar hebben bereikt. Verder mogen zij op 1 januari 2021 niet ouder zijn dan 18 jaar. Ieder jeugdlid moet ingeschreven zijn bij een bij Afdeling Oost-Brabant aangesloten Basisvereniging. Deze leeftijdsgrenzen zijn ook van toepassing voor deelname aan andere speciaal voor jeugdleden georganiseerde activiteiten die onder auspiciën van de Jeugdcommissie worden georganiseerd. Jeugdleden die in combinatie spelen met een volwassene kunnen eveneens deelnemen aan de jeugd afdelingsconcoursen.

Op de volgende Oude Duivenvluchten zal een jeugdconcours worden georganiseerd:

Datum Lossing

Code

Wedvlucht

Categorie

18-4

V15

Isnes

Vitesse Oud

25-4

V16

Chimay

Vitesse Oud

1-5

V17

Laon

Vitesse Oud

8-5

M18

Nanteuil

Midfond Oud

15-5

M19

Sezanne

Midfond Oud

22-5

V20

Laon

Vitesse Oud

29-5

M21

Nanteuil

Midfond Oud

5-6

V22

Morlincourt

Vitesse Oud

12-6

M23

Sens

Midfond Oud

19-6

M24

Nanteuil

Midfond Oud

26-6

M25

Sezanne

Midfond Oud

10-7

M27

Melun

Midfond Oud

De uitslag van deze jeugdconcoursen op de Vitesse zal niet worden gebaseerd op behaalde snelheden, omdat ligging in de afdeling en groepslossingen leiden tot onaanvaardbare verschillen en kansen in de diverse regio’s in onze afdeling. Voor deze vluchten gaan we de duiven in onze jeugduitslag klasseren op basis van een coëfficiënt, dat bepaald wordt op basis van de klassering in de uitslag volgend op het verenigingsniveau (alleen duiven die bij een prijsverhouding van 1 op 4 in de prijzen vallen, zullen worden gerangschikt in de afdelingscoëfficiënten uitslag). Indien er alleen een uitslag op verenigingsniveau beschikbaar is, zullen we deze hanteren als uitgangspunt. In de coëfficiënt uitslag zal degene met het hoogste aantal punten als eerste worden geklasseerd. De wijze van berekenen van het coëfficiënt gebeurt aan de hand van de volgende formule:

 1. Uitgangspunt in de berekening is een basis score van 1.000,5 punten
 2. Vervolgens zal een aftrekgetal worden berekend gebaseerd op 4.000 punten gedeeld door het aantal duiven in het concours
 3. Dit aftrekgetal vermenigvuldigd met de behaalde prijs zal vervolgens in mindering worden gebracht op de basis score van 1000,5 puntenIn formule vorm: (1000,5 -/- ((4.000/aantal duiven in concours)*behaalde prijs)

De Midfondvluchten, waarvoor een jeugd afdelingsconcours wordt georganiseerd, zullen worden geklasseerd op basis van de behaalde gemiddelde snelheid.

Ook in 2021 geldt voor alle jeugd afdelingsconcoursen dat we streven naar een prijsverhouding van 1 op 2 met een minimale concoursduur afhankelijk van de afstand van de vlucht. Hierbij moet aangetekend worden dat de prijsverhouding 1 op 2 alleen geldt voor wedvluchten die op snelheid geklasseerd worden. Bij de Vitesse vluchten worden alle duiven geklasseerd die in het spel volgend op verenigingsniveau op basis 1 op 4 gerangschikt zijn in die uitslag. Als de vlucht om welke reden dan ook wordt gelost in meerdere groepen zal de uitslag worden gecombineerd in een totaal uitslag op basis van bovengenoemde rangschikking voor de vitesse vluchten.

De jonge duivenvluchten, die we dit jaar vliegen zijn:

Datum Lossing

Code

Wedvlucht

Categorie

4-7

J26

Burdinne/Wolvertem

Vitesse Jong

11-7

J27

Burdinne/Wolvertem

Vitesse Jong

18-7

J28

Isnes

Vitesse Jong

25-7

J29

Isnes

Vitesse Jong

31-7

J30

Chimay

Vitesse Jong

7-8

J31

Vervins

Vitesse Jong

14-8

J32

Nanteuil

Midfond Jong

21-8

J33

Sezanne

Midfond Jong

 

De Vitesse vluchten zullen volgens bovenstaande vitesse spelregels geklasseerd worden op basis van de klassering in het spel volgend op het verenigingsspel op basis van de behaalde coëfficiënt. De Midfond uitslag zal op basis van de behaalde snelheid worden opgesteld. Vanwege de geringe deelname in het verleden zullen we op Lorris en Orleans geen concours voor Jonge Duiven organiseren in 2021.

Ook in 2021 gaan we door met de natour. Op alle natourvluchten zullen we een concours organiseren waarbij we de oude en jonge duiven in 1 uitslag zullen opnemen. Voor de klassering zullen we ons baseren op eerdergenoemde regels voor de Vitesse. Vluchten zijn:

 

Datum Lossing

Code

Wedvlucht

Categorie

15-8

N32

Burdinne/Wolvertem

Natour

22-8

N33

Isnes/Bierges

Natour

29-8

N34

Chimay

Natour

5-9

N35

Vervins

Natour

11-9

N36

Laon (Besny)

Natour

18-9

N37

Morlincourt

Natour

Door deze wijze van berekenen denken wij voldoende rekening te houden met de verschillen in de regio’s op de vitesse vluchten. De afdelingsuitslag zal worden gebaseerd op een prijsverhouding van 1 op 3. In deze coëfficiënten uitslag zullen alle duiven kampioenspunten krijgen volgens de NPO rekenmethode voor de nationale kampioenschappen, die bepalend zullen zijn voor de Vitesse kampioenschappen.

AANTAL DUIVEN DAT PER WEDVLUCHT KAN DEELNEMEN

Niet zelfstandig spelende jeugdleden doen met alle oude duivenvluchten (zowel de coëfficiënten uitslag als de jeugdafdelingsconcoursen) mee met maximaal de 10 duiven zoals vermeld op de vlieglijst. Jeugdleden die niet in combinatie spelen met een senior lid kunnen met een maximum van 20 duiven meedoen aan de jeugdconcoursen.

Let op: Indien een jeugdlid ook deelneemt aan een afdelingsconcours en er wordt meer dan € 5,– op een jeugdduif gepould (incl. poulen via speciale ringen zoals ZK, gouden ringen e.d.) door de combinatie of het jeugdlid, dan kunnen de gepoulde duiven niet deelnemen aan het jeugdconcours dat op dezelfde wedvlucht wordt vervlogen. De jeugdcommissie zal samen met de commissie Afdelingsconcoursen controle uitoefenen.

Voor alle jonge duivenvluchten (zowel de coëfficiënten uitslag als de jeugdafdelingsconcoursen) geldt: niet zelfstandig spelende jeugdleden doen mee met maximaal de 20 jonge duiven zoals gemeld op de vlieglijst. Voor niet in combinatie met een senior lid spelende jeugdleden geldt dat de deelname beperkt is tot maximaal 40 jonge duiven. Ook hier geldt de voorwaarde dat duiven, waarop meer dan € 5,– op een afdelingsconcours gepould wordt, niet aan de jeugdconcoursen kunnen deelnemen.

Voor alle natourvluchten (allen op basis van coëfficiënten uitslag) geldt: niet zelfstandig spelende jeugdleden doen mee met maximaal 10 oude en 10 jonge duiven zoals gemeld op de vlieglijst. Voor niet in combinatie met een senior lid spelende jeugdleden geldt dat de deelname beperkt is tot maximaal 20 oude en 20 jonge duiven.

DE VLIEGLIJST

Alle in combinatie spelende jeugdleden moeten een zogenaamde “Vlieglijst” inzenden bij voorkeur via e mail als ze aan de jeugdconcoursen (zowel de coëfficiënten uitslag als de jeugdafdelingsconcoursen) willen deelnemen. Deze moeten worden ingeleverd bij 

Geert Schuurmans, Spoorlaan 46b, 5348 KB Oss (@ mail: schuurmans.g@planet.nl). 

Alleen met duiven vermeld op de vlieglijst kan gedurende 2021 door de in combinatie spelende jeugdleden worden deelgenomen aan de jeugdconcoursen. Op deze vlieglijst worden voor de oude duivenvluchten maximaal 10 ringnummer, voor de jonge duivenvluchten maximaal 20 ringnummers vermeld en voor de natour maximaal de ringnummers van 10 oude en 10 jonge duiven. De vlieglijst

 • voor de oude duiven moet voor 8 april 2021 worden ingeleverd,
 • voor de jonge duiven voor 1 juli 2021
 • en voor de natour voor 10 augustus 2021.

Voor zelfstandig spelende jeugdleden geldt deze beperking niet als zij minder dan het maximum inmanden. Indien zij meer duiven inmanden dan het maximum van 20 voor de oude duiven, 40 voor de jonge duiven en voor de natour 10 oude en 10 jonge duiven gelden de bovenste getekenden waarop niet gepould is (zie regel onder hoofdje aantal duiven dat per wedvlucht kan deelnmen).

PRIJZEN OP DE JEUGDCONCOURSEN

 • Er wordt op de jeugd afdelingsconcoursen niet gepould, maar de concoursen worden gesponsord, zodat er toch mooie prijzen te winnen zijn. Inleg en uitslag zijn gratis. De uitslagen van de concoursen en alle informatie wordt ook gepubliceerd op de afdelingswebsite: https://afdeling3.nl.
 • Op de jeugd afdelingsconcoursen (ook op de coëfficiënt vluchten) worden waardepunten vervlogen. De namen van alle sponsors worden op alle uitslagen vermeld. Alle prijzen zullen worden uitgekeerd in cadeaubonnen voor duivenartikelen.
 • STIMULERINGSPRIJS; Deelnemers die aan een jeugd afdelingsconcours meedoen en op die vlucht geen prijs behalen krijgen een lot toegekend. Na afloop van het seizoen worden uit deze loten vijf prijzen getrokken. Men kan bij deze loting maar één prijs winnen. Voor deze stimuleringsprijzen worden extra waardepunten beschikbaar gesteld.
 • Derby Juniorenprijs; De derby zal worden gehouden op de jonge duivenvluchten met 2 door ieder jeugdlid vooraf op te geven jonge duiven.
 • Jubileumprijs; afdeling Oost-Brabant bestaat in 2021 75 jaar, een item wat we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Er komen een paar leuke prijzen, waarover we jullie in april/mei zullen informeren.
 • Natour; extra prijs op de natour zal een cadeaubon zijn van bol.com (dus geen duivenprijs!) waar jullie zelf wat voor uit mogen kiezen. Wordt vervlogen in 2 groepen, de zelfstandig spelende jeugdleden en de niet zelfstandig spelende jeugdleden. Voor beide groepen hebben we een prijzenpakket van 150 euro met een eerste prijs van minimaal 50 euro. Voor deze extra prijs moeten jullie 3 ringnummers opgeven van duiven die jullie aanwijzen voor deze prijs. Degene met de meeste prijzen op de natour met deze 3 duiven, wint de eerste prijs. Bij gelijk aantal prijzen, telt het aantal kampioenschapspunten behaald met deze duiven.

KAMPIOENSCHAPPEN

De kampioenschappen op onze jeugdconcoursen worden vervlogen in de volgende categorieën:

 1. Oude duiven – Vitesse – alle V vluchten tellen hiervoor. Hiervoor tellen de 5 beste resultaten van de 5 vluchten in iedere categorie kampioenschappen (1e vlucht van 11-4 werd afgelast).
 2. Oude Duiven – Midfond – alle M vluchten tellen hiervoor. Hiervoor tellen de 6 beste resultaten van de 7 vluchten in iedere categorie kampioenschappen.
 3. Jonge Duiven – Vitesse/Midfond gezamenlijk – alle J vluchten tellen hiervoor. Hiervoor tellen de 7 beste resultaten van de 8 vluchten in iedere categorie kampioenschappen.
 4. Natour (Jong en Oud in 1 concours) – alle J vluchten tellen hiervoor. Hiervoor tellen de 5 beste resultaten van de 6 vluchten in iedere categorie kampioenschappen.

In iedere categorie zijn de volgende kampioenschappen te behalen:

 • Duif: eerste 5 kampioenen
 • Aangewezen: eerste 5 kampioenen
 • Onaangewezen: eerste 5 kampioenen
 • Hok: eerste 5 kampioenen, eerste 5 zelfstandige spelende jeugdleden en eerste 5 niet zelfstandige spelende jeugdleden

Alle kampioenschappen worden berekend volgens de NPO-rekenmethode voor de nationale kampioenschappen. De eerste prijs levert 1.000 kampioenspunten op. Met een aftrekgetal op basis van het aantal prijzen worden de kampioenspunten van de opvolgende prijzen verminderd. Voorbeeld: er zijn 50 prijzen. De 1e prijs krijgt altijd 1.000 punten. Het aftrekgetal is 1000 gedeeld door 50 oftewel 20. De 2e prijs krijgt dan 1.000 min 20 punten, is 980 punten. De laatste prijs 1000 – (49*20) = 20 punten.

De 1e kampioenen ontvangen voor hun prestaties een mooie beker. Daarnaast ontvangt iedere winnaar van een of meerdere kampioenschappen een diploma.

SPECIALE CUPS

De Jeugd Super Cup wordt vervlogen over alle concoursen. De deelnemers doen automatisch mee met de eerst getekende duif van de inkorflijst. Degene die op basis van kampioenspunten de meeste punten weet te verzamelen wint de Jeugd Super Cup.

Ook in 2021 is er een wisseltrofee voor de beste jeugd liefhebber van het seizoen. Hiervoor worden de punten van het hokkampioenschap van de oude duiven en van de jonge duiven en van de natourvluchten bij elkaar geteld.

Iedere 1e prijswinnaar van een jeugd afdelingsconcoursen ontvangt een aandenken.

VERZORGING UITSLAG

De uitslagen van de jeugd afdelingsconcoursen worden uitgerekend door de concoursleider Geert Schuurmans uit Oss. De uitslagen worden uitsluitend per e-mail verzonden. Alle jeugdleden die in het e-mail adressenbestand zijn opgenomen ontvangen de uitslagen gedurende het gehele seizoen.

HET INSTUREN VAN WEDVLUCHTBESCHEIDEN

De verenigingscontactpersonen zorgen er voor:

 • dat op de dag van inmanding van de jeugdafdelingsconcoursen het aantal deelnemers en aantal ingezette duiven (totaal per deelnemer) per e mail wordt toegestuurd aan Geert Schuurmans (@mail adres: schuurmans.g@planet.nl). Deze verplichting geldt zowel voor de jeugdconcoursen als voor de concoursen met beginners.
 • dat het eerste blad van de poulebrief (met lichtstaat) of de prints van de geconstateerde duiven, op de dag dat de wedvlucht afloopt verzonden worden naar de concoursleiding. Ook hier alleen voor de jeugdafdelingsconcoursen en niet voor de coëfficiënt vluchten (@mail adres: schuurmans.g@planet.nl).

Attentie: i.v.m. de gratis prijzen die worden verloot is het van het grootste belang dat de lichtstaat ook wordt ingestuurd indien er door het jeugdlid niet (of te laat) is geklokt. Doet men dit niet dan dupeert men het jeugdlid. (zie bij: geen prijs, toch kans op een prijs…).

HET RECLAMEREN OP DE UITSLAG

Reclameren op de uitslag moet binnen drie dagen na het verschijnen van de uitslag schriftelijk bij de jeugdcommissie Afd. Oost-Brabant, p/a Geert Schuurmans, Spoorlaan 46B, 5348 KB Oss (e mail schuurmans.g@planet.nl). Vermeld bij het reclameren natuurlijk altijd het volledige lidnummer, de naam van het jeugdlid en de datum van de vlucht.

DE PRIJSUITREIKING

De prijsuitreiking en kampioenenhuldiging zal worden gecombineerd met de manifestatie van onze afdeling in November.

NATIONALE COMPETITIES

Jeugdleden, die zelfstandig met hun duiven aan de wedvluchten deelnemen en die op 1 januari 2021 de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt en ouder zijn dan 7 jaar, kunnen meedoen aan de competities die worden georganiseerd door de NPO-commissie Jeugd- en Beginnerszaken. Mededelingen ten aanzien van deze competities worden gepubliceerd vanuit de nationale commissie Jeugd- en Beginnerszaken in de landelijke pers.

SAMENSTELLING COMMISSIE JEUGD- EN BEGINNERSZAKEN

Voorzitter:
Geert Schuurmans
Spoorlaan 46b
5348 KB Oss
tel.06-53496806 of. tel. 0412 488155
schuurmans.g@planet.nl

Secretaris:
Anouk van Zuijlen
Gerrit van der Veenstraat 175
5348 RC Oss
tel.06-39434322
anoukvz92@live.nl

Penningmeester en concoursleider:
Geert Schuurmans
Spoorlaan 46b
5348 KB Oss
tel.06-53496806 of. tel. 0412 488155
schuurmans.g@planet.nl

Bankgegevens concoursleider:
Rabobank rek.no. RABO 0320 9730 34 ten name van Jeugd Oost Brabant

2e Voorzitter:
Robbert Pijnenburg
Schoorstraat 24
5268 CJ Helvoirt
tel.06 26974101
rpijnenburg77@hotmail.com

2e Concoursleider:
Louis van Zuijlen
Da Costastraat 9
5242 CB Rosmalen
tel.06 28517032
louiszuijlen@home.nl

Commissaris:
Henk v.d. Broek
De Haag 71
5421 NM
Gemert
tel. 0492-363360
h.broek90@chello.nl

Jack de Turck
Strijperstraat 34b
5595 GD Leende
tel. 0032 478502417
j.turck7@chello.nl

DANKWOORD

De jeugdcommissie dankt mede namens alle jeugdleden de sponsors en de schenkers van prijzen. Een lijst van sponsors en schenkers zal worden vermeld in het informatieboekje dat voor de seizoenstart naar de jeugdleden zal worden gestuurd en in alle uitslagen van de jeugd afdelingsconcoursen.