Agenda

Evenementen Afdeling Oost-Brabant
DatumGebeurtenisLocatie
2 novemberOost-Brabant ManifestatieDeurne
± 14 novemberUiterste inzenddatum stukken t.b.v. ALV van 12 December a.s.
± 20 novemberAfd. BestuursvergaderingBladel
21 NovemberAlgemene Leden VergaderingDeurne
23 NovemberNPO LedenraadPapendal
28 November Uiterste datum waarop stukken ALV 12 december worden toegestuurd
12 december 2019Algemene Vergadering Deurne
20 Januari 2020Oost Brabantse Sterrenparade - Aktie Zorgenkind door de duivensportDe Kentering in Rosmalen

Agenda

Evenementen Afdeling Oost-Brabant
DatumGebeurtenisLocatie
2 novemberOost-Brabant ManifestatieDeurne
± 14 novemberUiterste inzenddatum stukken t.b.v. ALV van 12 December a.s.
± 20 novemberAfd. BestuursvergaderingBladel
21 NovemberAlgemene Leden VergaderingDeurne
23 NovemberNPO LedenraadPapendal
28 November Uiterste datum waarop stukken ALV 12 december worden toegestuurd
12 december 2019Algemene Vergadering Deurne
20 Januari 2020Oost Brabantse Sterrenparade - Aktie Zorgenkind door de duivensportDe Kentering in Rosmalen