Vluchtcodes & Vliegprogramma & Notulen

Het overzicht van de vluchtcodes is aangepast voor 2019. Bij het vluchtprogramma zijn de definitieve route's toegevoegd c.q. aangepast. Mocht u een verschrijving zien, gelieve dit door te geven aan…

Lees verder

Voorlopige vliegprogramma 2019

Het vliegprogramma voor 2019 is op de website geplaatst. Bepaalde lossingsdatums kunnen nog wijzigen, maar dat wordt besloten op de ALV van 7 maart a.s. Daarnaast zijn de ophaalroute's en…

Lees verder

Stemming Nationale Vliegprogramma

Op de ingelaste ledenraad van de NPO stond 1 voorstel zijnde het nationaal vliegprogramma 2019. U heeft ongetwijfeld gehoord dat ik als uw kiesman tegengestemd heb. Om verwarring te voorkomen…

Lees verder

Oost-Brabant Manifestatie

Oost-Brabant Manifestatie Zaterdag 3 november 2018 in zalencentrum van Bussel, St. Jozefstraat 77 te Deurne. De kampioenen en prijswinnaars hebben allen hiervoor een uitnodiging gehad. Alle andere leden zijn vanaf…

Lees verder

Autopoule Orleans

Autopoule Orleans 15-9-2018 Inleg 717 x 2.50 = € 1792.50 Winnaar autopoule Orleans comb. van Wanrooij – Geffen met prijs 1 €896.25 Resten van € 50,-- winnen de prijzen: 2…

Lees verder

Dankbetuiging Wim Verstraaten

Dankbetuiging Wim Verstraaten Beste duivenvrienden langs deze weg willen wij jullie bedanken voor de warme belangstelling. Jullie aanwezigheid bij de uitvaart, de kaarten, brieven, telefoontjes en bezoekjes: zo troostvol. Het…

Lees verder

In memoriam Wim Verstraaten

In Memoriam Wim Verstraaten Vandaag bereikte ons het trieste bericht dat Wim Verstraaten, ons zeer gewaardeerd erelid, afgelopen maandag op 84-jarige leeftijd is overleden. Wij wisten al langere tijd van…

Lees verder