Lossing Vichy

Geachte verenigingsbesturen,

(mail gestuurd in blind copy)

Het zal jullie niet ontgaan zijn, dat de vlucht vanuit Vichy een bijzonder slecht verloop kende. Uiteraard betreuren wij dat als afdelingsbesturen van afdeling 3 en 4 ten zeerste en spreken de hoop dat nog menige duif in goede gezondheid het thuishok heeft weten te bereiken. Verliezen van iedere duif is uiteraard iets wat wij nadrukkelijk willen voorkomen. Derhalve hebben we een poging gedaan om te analyseren waar leerpunten liggen samen met bestuur NPO en IWB. De broninformatie kunnen we om privacy gevoelige redenen niet delen, wel de conclusies. Dit is in ons aller belang, leren voor de toekomst.  

Er circuleren inmiddels veel geruchten over het al dan niet hebben van toestemming van het IWB voor deze lossing.  Een bijzonder wezenlijk moment uit de gesprekken met het IWB is om 07.48: IWB geeft aan de lossingscommissies van beide afdelingen door dat ze mogen lossen als de mist zou zijn opgetrokken in Vichy en dat het dan raadzaam was om snel te lossen. Dit wordt bevestigd in een SMS bericht wat in deze periode ook aan afdeling 2 gestuurd is. Toen de mist optrok (volgens onze convoyeur 08.10) en niets een lossing in de weg stond hebben de lossingscommissies van afdeling 3 en 4 in gezamenlijk overleg de beslissing genomen om te lossen om 08.30. In lijn met de mededeling dat we mochten lossen hebben we aan het IWB om 08.28 medegedeeld dat we de duiven van afd. 3 en 4 zouden lossen om 08.30. Vervolgens werd ook aangegeven dat afd. 1 en 2 om 08.45 wilden lossen, maar dat verzoek werd geweigerd door het IWB. Deze afdelingen moesten in lijn met de afspraken lossen met een tussenpauze van 20 minuten ten opzichte van onze lossing.  Die lossing werd vervolgens gepland om 08.50. Tijdens deze overleggen heeft het IWB geen enkel moment aangegeven dat men niet akkoord ging met onze lossing. Het NPO bestuur stelt dat in dit geval om 08:15 opnieuw expliciet om toestemming had moeten worden gevraagd en dat doordat deze vraag pas tegen half 9 werd gesteld, we niet gelost hebben volgens het lossingsprotocol. Deze mening delen wij niet.

De duiven hadden een snel vertrek. Na onze lossing hebben afdeling 1 en 2 wegens plotseling opkomende mist (volgens onze convoyeur 08.40) de lossing uitgesteld. Dit besluit is alleen door de lossingscommissies van afdeling 1 en 2 genomen en ook als zodanig gepubliceerd op hun website waarbij op geen enkele manier werd verwezen naar onze lossing.

Wat we toejuichen is dat de NPO naar aanleiding van deze lossing een aanscherping in het protocol heeft aangebracht geldig voor alle afdelingen en iedereen op de hoogte gebracht van de noodzaak om het lossingstijdstip een kwartier voor de lossing aan het IWB mede te delen waarbij het IWB daarna expliciet toestemming geeft op de lossing. Dit nieuwe protocol zal in Op de Hoogte worden gepubliceerd. Uiteraard houden we ons aan die richtlijnen, hebben we altijd gedaan en zullen dat altijd blijven doen.

Wij als bestuur verzoeken u allen op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Dat geldt ook voor omgaan met de mensen die voor u werken. Het kan niet zo zijn dat bestuur en commissieleden niet op een normale manier hun sport kunnen beoefenen omdat zij bij verenigingsactiviteiten worden besprongen en door individuele leden vaak op een bijzonder agressieve wijze ter verantwoording worden geroepen. Wees in zo’n geval niet verbaasd dat een reactie niet altijd de beste is, maar wij zijn ook mensen. Verantwoording en discussies is iets voor de ALV.

Namens Bestuur afdeling 3

Geert Schuurmans

Secretaris a.i.

Reactie bestuur NPO (gezonden aan alle verenigingen)

Uit het schrijven van uw afdeling bestuur zou u kunnen concluderen dat de lostijd vanaf nu 15 minuten van tevoren moet worden doorgegeven. Dit is niet zo, deze verplichting bestaat nu al. Uw afdeling heeft zich daar bij de lossing in Vichy niet aangehouden en daarmee ook de kans gemist om bij te sturen op basis van de laatste informatie.

Het NPO Bestuur heeft uw afdeling bestuur het volgende laten weten;

Onze conclusie is dat u zich bij deze lossing niet aan het Protocol Lossingen hebt gehouden. En dat is niet de eerste keer dit jaar voor afdeling 3 welke de leiding had bij deze lossing. Het Protocol Lossingen is overigens niet optioneel of een suggestie, het betreft een besluit van de NPO Ledenraad, het hoogste orgaan wat de duivensport kent en het Protocol Lossingen is bindend.

De complete brief kunt u opvragen bij uw vereniging of via een mail verzoek. Publicatie ook in Op de Hoogte.