Oost-Brabant Manifestatie 2020

Tot onze spijt is het voor dit jaar niet mogelijk om de Oost-Brabant Manifestatie doorgang te laten vinden.
In goed gezamenlijk overleg tussen afdelingsbestuur en commissie afdelingsconcoursen is dit besluit genomen.
De regels, die moeten worden gehanteerd vanwege de Corona pandemie, laten het niet toe zoveel kampioenen en andere topspelers te verzamelen.
De commissie afdelingsconcoursen beraadt zich nog op een alternatief, waarmee we toch de winnaars de eer willen geven die ze verdiend hebben.

Commissie Afdelingsconcoursen