Oost-Brabant Manifestatie

Oost-Brabant Manifestatie

Zaterdag 3 november 2018 in zalencentrum van Bussel, St. Jozefstraat 77 te Deurne.

De kampioenen en prijswinnaars hebben allen hiervoor een uitnodiging gehad.
Alle andere leden zijn vanaf 17.15 uur welkom als we starten met de huldigingen.
Het streeftijden voor het avondprogramma ziet er als volgt uit:
17.15 uur Huldiging Jeugd kampioenen.
17.40 uur Huldiging kampioenen 8-9-10
18.05 uur Huldiging kampioenen 6-7
18.20 uur Huldiging kampioenen 5
18.35 uur Huldiging kampioenen 4
18.45 uur Huldiging kampioenen 3
19.10 uur Huldiging kampioenen 2
19.25 uur Uitreiking diverse cup’s.
19.35 uur Damesloterij
20.00 uur Einde bieden bonnen.
20.10 uur Bekendmaking bonnenverkoop.
20.20 uur Huldiging eersteprijswinnaars.
20.40 uur Huldiging ploegenspel.
21.00 uur Huldiging eerste kampioenen
21.45 uur Trekking loterij.
22.00 uur Sluiting officiële gedeelte.

De geschonken bonnen worden verkocht via de site van GPS-auctions.

Een overzicht van de bonnen vind u door hier te klikken.

U kunt daarop voorbieden tot vrijdag 2 november 20.00 uur.
Vanaf 22 oktober komen de bonnen online.
www. gps-auctions.com

Tot zien op de Manifestatie.
Commissie afdelingsconcoursen