Oproep aan jonge liefhebbers

Van de NPO hebben wij onderstaande oproep ontvangen.
Eventuele geïnteresseerden gelieve zich te melden bij de afdelingssecretaris.

Geacht afdeling bestuur,

Het NPO bestuur is druk in de weer met beleidsplannen voor een toekomstbestendige duivensport.
Deze toekomstbestendige duivensport is ten nutte van een ieder, oud of jong.
Echter het is logisch om in deze speciale aandacht te besteden aan de jongere liefhebber.
Zij zijn immers letterlijk de toekomst van de duivensport.
Om de stem van de jongere liefhebber duidelijk te laten horen willen we samen met het Spoor een drietal bijeenkomsten organiseren.
Het is de bedoeling dat in die bijeenkomsten een aantal jongere liefhebbers aanschuiven samen met jongere NPO bestuurders en een reporter van het Spoor.
Tijdens die bijeenkomst kunnen de aanwezigen vrijuit discussiëren over de toekomst van de duivensport.
Het accent zal daarbij vooral liggen of de stem van de jongere liefhebber voldoende wordt gehoord en of we voldoende rekening houden met de wensen van deze doelgroep.
Het resultaat is een drietal reportages in het Spoor en Op de Hoogte over wat de jongere liefhebbers bezig houdt.
NPO en afdeling besturen kunnen er hun voordeel mee doen en we geven de jongere liefhebber letterlijk een stem.
Wat we van U vragen is om kandidaat jongere liefhebbers aan te dragen die hier aan mee willen werken.
De NPO regelt de details en neemt de kosten voor haar rekening.

Namens het NPO bestuur,
Mvrgr Gerard van de Aast