Uitkomsten enquête afdelingsgrenzen Oost Brabant

Onlangs hebben we een enquête gehouden om na te gaan wat de opinie is rond een aantal uitgangspunten van het NPO voorstel rondom een herindeling van Nederland. Het karakter van deze enquête was voorbereiding op de besluitvorming en zeker nog geen besluitvorming. Besluitvorming is voorbehouden aan onze ledenvergadering, waarvoor we veel meer informatie nodig hebben om tot een goed besluit te komen. Dat gaat dus zeker nog komen en bij deze besluitvorming nemen we door u gemaakt opmerkingen ter harte. Rekening houdend met de privacy wetgeving geven we hierbij de totale uitkomst.

28 van de 32 verenigingen hebben de enquête op tijd ingestuurd oftewel 92% van het ledenaantal (1.046 leden). 100% van de inzenders was van mening dat een herindeling van Nederland noodzakelijk is. Op de vraag bent u voorstander van een fusie of samenwerking met Limburg antwoordde 72% positief, 27% (uitsluitend verenigingen uit de westkant van onze afdeling) was tegen en 1% had nu nog geen mening. Uitbreiding van het gebied in de breedte door Brabant 2000 toe te voegen had met name aan de westkant een voorkeur. In totaal was 39% voor, 56% tegen en 5% wilde eerste meer informatie. Om meer in de diepte te gaan werken en het gebied boven de Maas erbij te trekken had niet de voorkeur van 60% van de leden. Als we dan kijken naar de aanvaardbaarheid van de diepte van de afdeling voor de dagfondvluchten geeft 57% aan om de grens om of nabij de Maas te leggen, 36% gaf aan de NPO diepte aanvaardbaar te vinden en 7% wilde terug naar het historische zuiden.

Voor alle duidelijkheid, deze cijfers bepalen de richting van de discussies en moeten zeker niet gezien worden als besluitvorming.